Neverdal, Katrine, og Irma Pinxsterhuis. «Hvilken Fagkompetanse Kan Ergoterapeuter tilføre FACT-Team I oppfølgingen Av Personer Med Alvorlig Psykisk Lidelse? En Kvalitativ Studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17, no. 2 (august 20, 2021). åpnet mai 18, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5536.