Amsrud, Kirsten Eika, Eli-Anne Skaug, Jorunn Saunes, Liv-Thorhild Undheim, og Anne Lyberg. «Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17, no. 1 (juli 1, 2021). åpnet mai 20, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5620.