Torheim, Henny Isane, Rigmor Hammer, Bente Skagøy, Ingunn Remen Nesje, June Pettersen, og Elisabeth Dahlborg Lyckhage. «Kan En Felles læringsarena Gi Sykepleiestudenter økt Klinisk Kompetanse? Om Samarbeid Mellom Sykepleiestudenter, Praksisveiledere Og lærere I ‘Det Tredje Rommet’». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17, no. 2 (august 20, 2021). åpnet mai 23, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5743.