Myhrene Steffenak, Anne Kjersti, Mette Hjellestad Hauge, og Else Berit Steinseth. «Unge Jenters Oppfatning Av Hvordan Stress påvirker Kroppen Deres : En Fenomenografisk Studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17, no. 2 (august 20, 2021). åpnet mai 18, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5764.