Renberg, Heidi, Eva Sommerseth, og Aud Johannessen. «Hvorfor velger ikke flere menn jordmoryrket? En kvalitativ studie med mannlige sykepleierstudenter». Nordisk tidsskrift for helseforskning 18, no. 1 (januar 14, 2022). åpnet september 27, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5768.