Andersen, Irene Aasen, Sissel Hjelle Øygard, Aud Berit Fossøy, og Katrine Sandnes Gornitshni. «Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta». Nordisk tidsskrift for helseforskning 18, no. 2 (oktober 18, 2022). åpnet juni 16, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6210.