Grue, Mona, Kristin Hofsø, Alfhild Dihle, og Simen A. Steindal. «Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 19, no. 2 (desember 15, 2023). åpnet april 12, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6490.