Sønderskov, Mette. «Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?». Nordisk tidsskrift for helseforskning 19, no. 2 (september 19, 2023). åpnet november 29, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6582.