Skaug, Eli-Anne, Anneline Røssland, Anne Lyberg, Anne Raustøl, og Ann Karin Helgesen. «Kombinerte stillinger kan fremme samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt: Erfaringer fra et prosjekt ved praksisstudier i sykehjem». Nordisk tidsskrift for helseforskning 19, no. 2 (august 22, 2023). åpnet mai 22, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6754.