1.
Thingnes ER, Stalsberg R. Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger. NorTidHelse [Internett]. 1. januar 2010 [sitert 24. mai 2022];6(2):14-28. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1181