1.
Lillevik OG, Øien L. Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter. NorTidHelse [Internett]. 1. januar 2010 [sitert 23. februar 2020];6(2):84-6. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1191