1.
Wanvik AK. Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi. NorTidHelse [Internett]. 9. juni 2011 [sitert 22. april 2024];7(1):33-47. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1825