1.
Rognsaa R, FredriksenS-TD. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie. NorTidHelse [Internett]. 9. juni 2011 [sitert 13. august 2020];7(1):49-0. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1826