1.
Rognsaa R, Fredriksen S-TD. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie. NorTidHelse [Internett]. 9. juni 2011 [sitert 27. november 2021];7(1):49-60. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1826