1.
Brenden TK, Storheil AJ, Grov EK, Ytrehus S. Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv. NorTidHelse [Internett]. 9. juni 2011 [sitert 20. juli 2024];7(1):61-75. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1827