1.
Mæhre KS, Storli SL. Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt. NorTidHelse [Internett]. 9. juni 2011 [sitert 24. april 2024];7(1):91-109. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1829