1.
Eines TF, Thylen I. Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter. NorTidHelse [Internett]. 22. juni 2012 [sitert 21. september 2023];8(1):94-107. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2334