1.
Øien L, Lillevik OG. Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA. NorTidHelse [Internett]. 1. februar 2009 [sitert 2. juli 2020];5(2):79-6. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/241