1.
Sommerseth R, Hanssen H. Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data. NorTidHelse [Internett]. 3. desember 2012 [sitert 8. desember 2023];8(2):59-74. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2410