1.
Høium K. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. NorTidHelse [Internett]. 1. februar 2009 [sitert 11. august 2022];5(2):87-99. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/243