1.
Pedersen KL, Einarsen KA. Sykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene. NorTidHelse [Internett]. 12. juni 2013 [sitert 12. april 2021];9(1):35-49. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2562