1.
Hansen GV, Ramsdal H. Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?. NorTidHelse [Internett]. 16. juni 2014 [sitert 12. august 2022];10(1):30-42. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3008