1.
Evju AS, Klette GS, Kasen A, Bondas T. ”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske. NorTidHelse [Internett]. 16. juni 2014 [sitert 19. april 2024];10(1):70-82. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3011