1.
Rommetveit M, Tollefsen A. Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. NorTidHelse [Internett]. 26. januar 2015 [sitert 27. september 2023];10(2):4-18. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3319