1.
Gripsrud BH, Søiland H, Lode K. Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie. NorTidHelse [Internett]. 26. januar 2015 [sitert 18. januar 2020];10(2):45-1. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3322