1.
Hanssen H, Sommerseth R. Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten. NorTidHelse [Internett]. 26. januar 2015 [sitert 21. september 2023];10(2):62-75. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3323