1.
Grønvik CKU, Julnes SG, Ødegård A. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. NorTidHelse [Internett]. 26. januar 2015 [sitert 3. mars 2024];10(2):91-105. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3325