1.
Olsø TM, Almvik A, Norvoll R. Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team. NorTidHelse [Internett]. 26. januar 2015 [sitert 27. september 2023];10(2):121-3. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3327