1.
Hagtvedt ML, Eri TS. Nyutdannede jordmødres vurdering av utdanning, klinisk kompetanse og arbeidsforhold. NorTidHelse [Internett]. 26. januar 2015 [sitert 23. juni 2024];10(2):139-50. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3329