1.
Tørris C, Schøyen KH, Wiklund EM. Forbedring av rutiner rundt pasienter med vagusnervestimulator. NorTidHelse [Internett]. 26. januar 2015 [sitert 15. juni 2024];10(2):151-9. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3330