1.
Julnes SG, Grønvik CKU, Eines TF. Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie. NorTidHelse [Internett]. 17. juni 2015 [sitert 11. desember 2019];11(1):122–136. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3484