1.
Tørris C, Rach MK, Solhaug LM. Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning. NorTidHelse [Internett]. 17. juni 2015 [sitert 10. desember 2023];11(1):180–191. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3488