1.
Sørby S, Fegran L. ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon. NorTidHelse [Internett]. 16. desember 2015 [sitert 10. mai 2021];11(2):61-75. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3709