1.
Ulleberg AM, Johannesen B. Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte. NorTidHelse [Internett]. 16. desember 2015 [sitert 11. desember 2023];11(2):32-4. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3711