1.
Ulvund I, Dale KY, Ødegård A. Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik. NorTidHelse [Internett]. 16. desember 2015 [sitert 13. april 2024];11(2):86-9. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3714