1.
Gregersen A-G, Helgesen AK. «Du fungerer mer som et menneske.» Norske revmatikeres erfaringer med helse og dagligliv i Spania. NorTidHelse [Internett]. 16. desember 2015 [sitert 22. februar 2024];11(2):128-40. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3717