1.
Tørris C. Studenters erfaringer med Flipped Classroom i en helsefagutdanning. NorTidHelse [Internett]. 16. desember 2015 [sitert 11. desember 2019];11(2):189-9. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3722