1.
Bjørkquist C. Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter. NorTidHelse [Internett]. 16. desember 2015 [sitert 13. juli 2020];11(2):200-11. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3723