1.
Halding A-G, Fossøy AB, Moltu C, Grov EK. «Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking. NorTidHelse [Internett]. 23. juni 2016 [sitert 21. mai 2024];12(1):34–48. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3773