1.
Sortvik W, Boge J, Callewaert S, Petersen KA. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia. NorTidHelse [Internett]. 23. juni 2016 [sitert 12. juli 2020];12(1):77–92. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3777