1.
Alstveit M, Halvorsen A, Willumsen E, Ødegård A. Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. NorTidHelse [Internett]. 19. desember 2016 [sitert 24. april 2024];12(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4051