1.
Killie PA, Debesay J. Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem. NorTidHelse [Internett]. 19. desember 2016 [sitert 2. oktober 2022];12(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4052