1.
Alteren J. Et tidsskrift med mangfold. NorTidHelse [Internett]. 19. desember 2016 [sitert 19. september 2020];12(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4060