1.
Ormbostad HAK, Dale KY, Gjengedal EJ, Stallvik M. Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser. En case studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet. NorTidHelse [Internett]. 13. februar 2017 [sitert 27. januar 2022];13(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4076