1.
Skyrud RV, Trollvik A. Sykelig overvektiges erfaringer og utfordringer med å delta i en livsstil intervensjon, -et beskrivende design. NorTidHelse [Internett]. 27. april 2019 [sitert 8. august 2020];15(1):16. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4212