1.
De Smedt SE, Mehus G. Sykepleieforskning i rurale områder i Norge; en scoping review. NorTidHelse [Internett]. 4. desember 2017 [sitert 28. september 2023];13(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4238