1.
Skorpen TA, Kvangarsnes M, Hole T. Helsepersonells erfaringer med pasientforløp i kommuner i Vest-Norge. NorTidHelse [Internett]. 14. desember 2017 [sitert 9. desember 2023];13(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4272