1.
Johannessen A, Thorsen K. Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design. NorTidHelse [Internett]. 28. november 2018 [sitert 23. juni 2024];14(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4323