1.
Nordtug B, Torvik K, Bjerkan J, Hellesø N, Brataas HV. Pleiepersonalets selvrapporterte evaluering av opplæring i ergonomisk forflytning, bruk av teknikker og hjelpemidler i en kommune - en longitudinell pilotstudie. NorTidHelse [Internett]. 16. februar 2019 [sitert 30. september 2020];15(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4433