1.
Dahl K, Lohne V, Nortvedt L. Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge. NorTidHelse [Internett]. 22. juni 2019 [sitert 26. februar 2020];15(1):16. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4461